ICPC Vietnam National Programming Contest 2019

Teams

Name Team Members Competing at site
Ho Chi Minh City University of Information Technology UIT.THN Nhut Trang, Ho Thu, Huy Nguyen Site 6 - University of Information Technology
Posts and Telecommunications Institute of Technology PTIT.AC_with_rand() Tan Nguyen, Hung Pham Quoc, Nguyen Duy Anh Site 1 - Posts and Telecommunications Institute of Technology
University of Da Nang UED.LINH_HUAN Luan Huynh, Tien Ngo, Phan Thanh Hoàng Long Site 8 - University of Science and Technology - The University of Danang
Hanoi National University of Education IO_Round Thi Viet Ha Duong, Quoc Hung Luu, Thi Ngoc Lam Tran Site 3 - University of Engineering and Technology VNU
Ho Chi Minh City University of Information Technology UIT.Year1<<2 Chau Nguyen Minh, Tri Minh, Thinh Pham Site 6 - University of Information Technology
Ho Chi Minh City Pedagogical University 0x0000576861740061004c6f7365722e2e2e0000 Luong Cong Tam, Pham Huynh Quoc Duy, Trung Nguyen Site 5 - Ho Chi Minh City University of Education
Posts and Telecommunications Institute of Technology PTITHCM_QT long nguyễn, Bảo Trần Quốc, nguyễn thanh hiền Site 5 - Ho Chi Minh City University of Education
Hanoi University of Industry HaUI.Badcops Hải Dương, Trung Phan Thanh, Hai Nguyen Trung Site 3 - University of Engineering and Technology VNU
Thang Long University TLUOneMore Tú Anh Nguyễn, Trung Phong, Minh Hoang Site 1 - Posts and Telecommunications Institute of Technology
Ho Chi Minh City University of Information Technology UIT.DTH LeQuang Huy, Phan Tiep, Dung Anh Site 6 - University of Information Technology
University of Transport and Communications GHA Vũ Văn Nam, HUU ANH LUONG, HIEU LE MINH Site 1 - Posts and Telecommunications Institute of Technology
People's Security Academy PSA_BanhTrangCuon Nguyễn Anh Tuấn, Hidden User, Lam Vien Nguyen Site 3 - University of Engineering and Technology VNU
Saigon International University SIU_Zeus Nong Van Tinh, Tran Le Hai Binh, Dao Minh Quang Site 5 - Ho Chi Minh City University of Education
Ho Chi Minh City Pedagogical University HCMUE_TheGirls Trần Phúc Khang, Duong Thi Hoa Binh, Nguyen Phong Site 5 - Ho Chi Minh City University of Education
Ho Chi Minh City University of Science HCMUS-John&Bessie Quoc Thang Tran, Anh Khoa Vo, Hoang Quan Nguyen Site 4 - Ho Chi Minh University of Science
Ho Chi Minh City University of Science HCMUS-LTV1516 ngoc le hoang, Nguyễn Đức Hạnh, Hoang Long Vu Dao Site 4 - Ho Chi Minh University of Science
Posts and Telecommunications Institute of Technology PTIT-CHL vms2506, Ngô Viết Hoàng Linh, Dan Le Sy Site 1 - Posts and Telecommunications Institute of Technology
Vietnam Academy of Finance AOF.Roosters Long Tran Hoang, Nguyen Tien Chien, Cao Minh Duc Site 3 - University of Engineering and Technology VNU
Hanoi University of Science Bb Vũ Phan Thăng Long, Nguyễn Trung Thế, Pro Duc Site 3 - University of Engineering and Technology VNU
Ho Chi Minh City University of Transport UT3 Hung Nguyen, Sang Nguyen, Tan Tran Site 7 - Industrial University of Ho Chi Minh City
Hanoi University of Science and Technology NP_LHP Tuấn Hà Đức, Quang Dien Do, Trung Nguyen Van Site 2 - Hanoi University of Science and Technology
Hanoi Open University HOU-GrowthUp Ngoan Pham, Thu Dang, Dat TrinhXuan Site 2 - Hanoi University of Science and Technology
Posts and Telecommunications Institute of Technology PTITHCM_HTV3-DreamBoys Hau Le, Tran Quang Vinh, Nguyen Van Tien Site 5 - Ho Chi Minh City University of Education
Ho Chi Minh City Pedagogical University THPT_LTV_OUSAY Huỳnh Minh Tuấn, Kiệt Bùi, Bá Duy Site 5 - Ho Chi Minh City University of Education
Hanoi Open University HOU-Constructors Loc Nguyen Ba, Nguyen Ba Ha, Luu Nam Site 2 - Hanoi University of Science and Technology
Hanoi University of Science and Technology Ams.WannabeBK Hidden User, Hieu Nguyen Dinh, Vũ Việt Bách Site 2 - Hanoi University of Science and Technology
Ho Chi Minh City University of Information Technology UIT.Pink Ky Duyen, Pham Tan, Hao Nguyen Site 6 - University of Information Technology
Ho Chi Minh City University of Transport UT1 Do Van Loi, Nguyen Nhut Tuong, Duong Thang Site 7 - Industrial University of Ho Chi Minh City
Hanoi University of Engineering and Technology Fan Quy Ta Dinh, Trung Đinh, Đức Mạnh Site 3 - University of Engineering and Technology VNU
Hanoi Open University HOU-DHA++ Anh Do Quang, Trinh Xuan Hai, Tran Manh Dat Site 2 - Hanoi University of Science and Technology
Banking Academy of Vietnam BAV_MIS Nguyễn Trịnh Quốc Long, Giang Minh Tùng, Lê Trung Toàn Site 1 - Posts and Telecommunications Institute of Technology
Industrial University of Ho Chi Minh City IUH.Aydaaaa Duy Nguyen The, Huy Khanh, HIEU LE Site 7 - Industrial University of Ho Chi Minh City
Electric Power University EPU_DTH Duong Nguyen Minh, Hong Nguyen Thi, Tuan Ninh Ngoc Site 3 - University of Engineering and Technology VNU
Hanoi University of Industry HaUi.ToDayIFeelSoGood Lương Nguyễn, Nguyen Duc Linh, Manh Nguyen Ngoc Site 3 - University of Engineering and Technology VNU
Da Nang University of Economics due 1 Dan Nguyen Manh, Ngọc Nguyễn, Nguyen Nhu Site 8 - University of Science and Technology - The University of Danang
Ho Chi Minh City University of Social Sciences and Humanities HCMUSSH-2019 Nguyen Van Linh, Nguyen Minh Phuoc, Minh Lê Khải Site 5 - Ho Chi Minh City University of Education
Posts and Telecommunications Institute of Technology PTIT.M4rs Duong Nguyen Thai, Nguyễn Trung Hiếu, Phùng Minh Đức Site 1 - Posts and Telecommunications Institute of Technology
University of Da Nang BKDN.MemoryLimitExceeded Xuan Phuc Tran, Thu Loan Thai Thi, Van Loi Site 8 - University of Science and Technology - The University of Danang
FPT University FPTU for Teen Thanh Ngoc, Thai Vo Trung Nghia, Duc Nguyen Site 4 - Ho Chi Minh University of Science
Industrial University of Ho Chi Minh City IUH. DISCIPLEBG Phuc Bui, LONG Pham Hoang, HUY NGUYEN DUC Site 7 - Industrial University of Ho Chi Minh City
Phenikaa University Phenikaa - 01 Le HuuTrung, Pham Long, Duc NguyenKhuong Site 1 - Posts and Telecommunications Institute of Technology
FPT University FPTU Orange 3 Nguyen Vuong Khang Hy, Nguyen Anh Vu, Tung Duy Site 9 - Can Tho University
Fulbright University Vietnam FUV Crescent Khoi Nguyen, Phuc Le, Long Doan Site 4 - Ho Chi Minh University of Science
Thuyloi University TLU.loveu3000 Hieu Trinh, Tín Tran, Tu Thao Site 1 - Posts and Telecommunications Institute of Technology
Da Nang University of Architecture DAU.#define AC Huy Nguyen Thanh, Minh Pham Van, Quan Nguyen Tien Site 8 - University of Science and Technology - The University of Danang
Ho Chi Minh City University of Science HCMUS-KAMI Viet Hoang Chuong, Quang Vu Le, Tue Vu Gia Site 4 - Ho Chi Minh University of Science
Hanoi National University of Education CSP Serenity Dinh Van Thanh, Le Manh Khuong, Tran Quang Thanh Site 3 - University of Engineering and Technology VNU
University of Da Nang BKDN.Accepted Ha Xuan Tien, Tan Tri Ngo, Hung Quoc Khai Tran Site 8 - University of Science and Technology - The University of Danang
Ho Chi Minh City Pedagogical University THPT_LTV_ATP Cao Quang Phat, Tung Vu Duy, Anh Nguyen Site 5 - Ho Chi Minh City University of Education
Posts and Telecommunications Institute of Technology PTIT - R2R1 Hung Hoang Phi, Tung Nguyen Thanh, Lam Nguyen Tung Site 1 - Posts and Telecommunications Institute of Technology
Hanoi University of Science and Technology CHY MainLeesin Trương Minh Trí, Hoang Pham Nguyen Tuan, Tu Nguyen Anh Site 3 - University of Engineering and Technology VNU
Hanoi University of Engineering and Technology MAR Nam Nguyen, Vu Duy Anh Hoang, Manh Cao Site 3 - University of Engineering and Technology VNU
Ho Chi Minh City University of Science HSG-DokiDoki My-Nhan Tieu, Phuong-Thuy Pham, Dang-Huy Nguyen-Vu Site 4 - Ho Chi Minh University of Science
Huế University of Science Simple Huy Le Sy Quoc, Viet Nguyen Hoang, Khoa Le Vo Van Site 8 - University of Science and Technology - The University of Danang
Industrial University of Ho Chi Minh City IUH.D.I.O ANH BAO ANH, Giang Vũ Hoàng Tuấn, NHAN Tran Van Site 7 - Industrial University of Ho Chi Minh City
Ho Chi Minh City University of Technology HCMUT_TEKO RBG Minh Duong Thai, Vũ Lê, Ly Nguyen Site 4 - Ho Chi Minh University of Science
People's Security Academy PSA_Unlimited Luong Duc Tuan Dat, Lê Dũng, Huyen Dang Thi Site 3 - University of Engineering and Technology VNU
Ho Chi Minh City Pedagogical University ...What a Loser... Nguyên Vương Lê Minh, Tran Trong Nhan, Nguyen Minh Duy Site 5 - Ho Chi Minh City University of Education
Ho Chi Minh City University of Science HCMUS-Ascension Đoàn Phú Đức, E Ro Nguyen, Xuan Nhat Hoang Site 4 - Ho Chi Minh University of Science
Thái Nguyên University ICTU Doremon Duy Duong Tran, Thao A Vang, Duong Son Site 1 - Posts and Telecommunications Institute of Technology
Tra Vinh University TVU1 Tai Nguyen, Duong Nguyen, Hao Do Site 10 - other
Ho Chi Minh City Pedagogical University THPT_LTV_ADN Tường Nị, Xà Phòng, AnGaRu Site 5 - Ho Chi Minh City University of Education
Thu Dau Mot University TDMU.Angular Hoang Thien Bui, Công Chính, Trung Duong Le Phuoc Site 7 - Industrial University of Ho Chi Minh City
Hanoi Open University HOU-NextGen Nguyễn Ngọc Long, Nguyen Dinh Tuong, Thang Phan Site 2 - Hanoi University of Science and Technology
Can Tho University CTU.FaFu Duong Tan Dat B1906448, Vu Thi Bich Huyen, Nguyen Van Ha Site 9 - Can Tho University
Hanoi University of Science and Technology CHY OuTsTaNdInGmOvE Nguyễn Bá Nam Dũng, Duc Tran Van, Khai Vu Tan Site 3 - University of Engineering and Technology VNU
Hanoi University of Science and Technology CHVPT1 Khanh Nguyễn, Huy Nguyen, Cong Nguyen Site 2 - Hanoi University of Science and Technology
Ho Chi Minh City University of Information Technology UIT.GaoRangers Phan Le Xuan Truong, Thai NguyenThuaAn, Phat Huynh Site 6 - University of Information Technology
Hanoi University of Science and Technology CHVPT2 Bùi Hoạt, Do Hoang, Hieu Nguyen Site 2 - Hanoi University of Science and Technology
University of Fire Prevention (Vietnam) UFFP.one Mạnh Cường Nguyễn, Le Tai, Phan Nhan Site 1 - Posts and Telecommunications Institute of Technology
Hanoi National University of Education CSP Summer Pockets Dương Thái, Nguyen Van Bang, Nguyen Minh Duc Site 3 - University of Engineering and Technology VNU
Ho Chi Minh City University of Science HCMUS-Song Long Nguyên Trần, To Ken, PTL Site 5 - Ho Chi Minh City University of Education
University of Da Nang BKDN.WrongAnswer Phi trương, Xuan Phuc Trinh, An Nguyen Bui Site 8 - University of Science and Technology - The University of Danang
People's Police University of Technology and Logistics PPUTL_GrassLand Tung Le Dinh, Minh PhamNgoc, Ha Giang Site 2 - Hanoi University of Science and Technology
Industrial University of Ho Chi Minh City IUH.CODEBENDERS Tai Nguyen Anh, Khanh Nguyen Van, Quy Nguyen Site 7 - Industrial University of Ho Chi Minh City
Electric Power University EPU_HVH Hoa Vu Duc, Nguyen Quang Hieu, Văn Bùi Trọng Site 3 - University of Engineering and Technology VNU
Saigon University SGU Fighter1 Truong Luan, Thanh Vuong Luu, Tiến Trần Site 4 - Ho Chi Minh University of Science
Saigon University SGU Fighter2 Thanh Dat Luu, Le Trung Tin, Ngoc Tien Nguyen Site 4 - Ho Chi Minh University of Science
Ho Chi Minh City University of Information Technology UIT.TST Son Le, Thanh Ho, Trung Nguyen Site 6 - University of Information Technology
Ho Chi Minh City University of Science HCMUS-PYROPHOENIX Phuc Nguyen Dinh Hoang, Minh Nguyễn Anh, Tiến Đạt Nguyễn Site 4 - Ho Chi Minh University of Science
Ho Chi Minh City University of Science LHP-Team3 Sang Phạm, Mai Kiến Quốc, Hidden User Site 4 - Ho Chi Minh University of Science
Hanoi National University of Education Pencil Quang Dao Dinh, Pham Quang Huy, Thanh Vinh Vu Site 3 - University of Engineering and Technology VNU
Eastern International University PKP Phụng Nguyễn Long Kim, Huỳnh Hạnh Phúc, Khoa Lê Đăng Site 6 - University of Information Technology
Thuyloi University TLU.KhongBietSo Hanh Nguyen, Quang Vu, Thang TD Site 1 - Posts and Telecommunications Institute of Technology
Posts and Telecommunications Institute of Technology PTIT - LS1 kyonest13, The Anh Cao Van, Hien Duong Thanh Site 1 - Posts and Telecommunications Institute of Technology
Ho Chi Minh City Pedagogical University HCMUE_CC Phan Thanh Hửu, Tien Duong, Ho ThanhHai Site 5 - Ho Chi Minh City University of Education
University of Da Nang SICT-Acti AnhDung Nguyen, Quoc Khanh Duong, Hoàng Trường Site 8 - University of Science and Technology - The University of Danang
Ho Chi Minh City University of Information Technology UIT.DuDuTi Thi Hoang Anh, Bui Dung, Doan Dung Site 6 - University of Information Technology
Ho Chi Minh City University of Information Technology UIT.2SingleBoys Khanh Duong Quoc, Nhan NguyenThanh, Tan Tran Anh Site 6 - University of Information Technology
Posts and Telecommunications Institute of Technology PTIT - R2R3 Chien Bui Manh, Linh Tran Danh, Ngoc Vu Hoan Site 1 - Posts and Telecommunications Institute of Technology
Posts and Telecommunications Institute of Technology PTIT - R2R2 Son Tran Hoang, Hoan Nguyen, Hoang Pham Viet Site 1 - Posts and Telecommunications Institute of Technology
Ho Chi Minh City University of Technology and Education A Huge Bug Phuc Nguyen, Quoc Hoang, Tân Minh Site 6 - University of Information Technology
People's Security Academy PSA_Hunter Tien Nguyen Minh, Le Dinh Nguyen, Anh Tieu Site 3 - University of Engineering and Technology VNU
Ho Chi Minh City University of Foreign Languages and Information Technology HUFLIT_1 Hieu Huynh, Thuong Nguyen, Lam Do Site 5 - Ho Chi Minh City University of Education
Ho Chi Minh City University of Technology and Education CodeOnPaper Phạm Hoàng Trong, Ninh Nguyễn, Trong Nguyen Site 6 - University of Information Technology
Ho Chi Minh City University of Information Technology UIT.HKT Khang Nguyen, Hua Thanh Tan, Huy Nguyen Minh Site 6 - University of Information Technology
Ho Chi Minh City University of Foreign Languages and Information Technology HUFLIT_2 Vu Dang, Hieu Nguyen, Hung Thai Site 5 - Ho Chi Minh City University of Education
Can Tho University CTU.Newbie Duong Nhat Truong, Tran Quoc Khang, Duong Nhat Duy Site 9 - Can Tho University
Ho Chi Minh City University of Science HCMUS-HLBang Thien An Ly, Duc-Thinh Le, Hong An Nguyen Thu Site 5 - Ho Chi Minh City University of Education
Thang Long University TLUSolomon Bui Toan, Long Nguyễn Hoàng, Nguyen Hien Site 1 - Posts and Telecommunications Institute of Technology
Ho Chi Minh City University of Information Technology UIT.ACE Vo Thanh Trung, Quan Tien Nghia, Bach Nguyen Site 6 - University of Information Technology
People's Police University of Technology and Logistics PPUTL_0210 Duy Thao Dang, Viet Thien Tran, Anh Tu Phung Site 2 - Hanoi University of Science and Technology
Hanoi National University of Education CSP_QT Pham Vu, Duc Dao, Tran Khoi Nguyen Site 3 - University of Engineering and Technology VNU
University of Da Nang UED.ADN Bui Trong Nghia, Nguyen Van Dat, Dao Thi Que Anh Site 8 - University of Science and Technology - The University of Danang
Tra Vinh University TVU2 Tuan Duong, Chau Vo, Duy Vo Site 10 - other
Ho Chi Minh City University of Science HCMUS-KMN Nguyễn Lê Minh, Khiem Lo Nguyen Tuan, Thanh Nhan Nguyen Site 4 - Ho Chi Minh University of Science
HUTECH University of Technology HutechSunBoys Ngan Phan Thi Thanh, Nguyen Thanh Long, Huỳnh Huy Tuấn Site 5 - Ho Chi Minh City University of Education
HUTECH University of Technology HutechBrightBoys Nguyen Binh An, To Hoang Phuc, Hoang Trong Dung Site 5 - Ho Chi Minh City University of Education
Industrial University of Ho Chi Minh City IUH.... Nghia Vo Dinh, TRAN TAN THANH, NHAN HUYNH NGOC Site 7 - Industrial University of Ho Chi Minh City
Hanoi University of Science and Technology Polynomial Tuấn Dũng Bùi Đức, Ba Thai Pham, Dinh Dac Do Site 2 - Hanoi University of Science and Technology
Ho Chi Minh City University of Science HSG-Not Fast, Just Furious Anh-Duy Le-Hoang, Minh-Khai Bui Site 4 - Ho Chi Minh University of Science
Can Tho University CTU.JF Nham Tan Phat, Vo Tinh Thanh, Ni Nguyen Thi Bao Site 9 - Can Tho University
Hanoi University of Science and Technology Bamboo Anh Duc Le, Le Minh Quang, Thanh Tung Tran Site 2 - Hanoi University of Science and Technology
Posts and Telecommunications Institute of Technology PTIT-CNH.Tyenxy Long Nguyen Xuan, Nam Luong Hoai, Dong Le Quang Site 1 - Posts and Telecommunications Institute of Technology
National Economics University (Vietnam) submitforfun LE Quynh Trang, NGUYEN Hoai Duc, Trần Hoàng Site 1 - Posts and Telecommunications Institute of Technology
Duy Tan University Duy Tan 2 Duc Ngo Van Xuan, Nhân Trần, Dat Huynh Site 8 - University of Science and Technology - The University of Danang
Duy Tan University Duy Tan 3 Toan Nguyen Quoc, Minh Pham, Lich Nguyen Hong Site 8 - University of Science and Technology - The University of Danang
Duy Tan University Duy Tan 1 Thạnh Mai Văn, Hidden User, Tran Tranh Site 8 - University of Science and Technology - The University of Danang
Industrial University of Ho Chi Minh City IUH.Dynamic Vo Phan Sang, Van Ly Huy, Truong Thanh Cong Site 7 - Industrial University of Ho Chi Minh City
People’s Police Academy PPA.Fluxion Le Trong Thi, Tang Van Phuong, Phạm Quốc Đông Site 3 - University of Engineering and Technology VNU
Can Tho University CTU.Pending.cpp Flightless Bird, Minh Tam Nguyen, Mai Vinh Site 9 - Can Tho University
Ho Chi Minh City University of Science HCMUS-Randomy Van Do Vu, Anh Kiet Duong, Lam Hoang Duc Site 4 - Ho Chi Minh University of Science
Hanoi University of Science and Technology BK.CAPtain Phong Lê, Cuong Hoang Viet, Tuấn Anh Nguyễn Đình Site 2 - Hanoi University of Science and Technology
Ho Chi Minh City University of Science HCMUS-TheBees Quốc Bảo Trần, Duc Minh Thao Ha, Nghia Nguyen Site 4 - Ho Chi Minh University of Science
People’s Police Academy PPA.X Hoang Quoc Khanh, Tran Dat, Nguyen Trong Thang Site 3 - University of Engineering and Technology VNU
Ho Chi Minh City University of Science HSG-Stooges Ngoc-Thang Bui-Nguyen, The-Anh Vu, Bao-Hiep Le Site 4 - Ho Chi Minh University of Science
Posts and Telecommunications Institute of Technology PTIT.PHOENIX Game Forces, Minh Quốc, Tran Viet Huy Site 1 - Posts and Telecommunications Institute of Technology
Ho Chi Minh City University of Information Technology UIT.NLP Phương Phan Gia, Nha Quang, Luan Pham Site 6 - University of Information Technology
Hanoi University of Engineering and Technology RAM Nguyen Quang Huy, Ngô Đức Huy, Nguyễn Anh Đức Site 3 - University of Engineering and Technology VNU
Ho Chi Minh City University of Technology HCMUT_TEKO WyCode Nguyen NguyenHoang, Nguyen Toan, Bach Ly Site 4 - Ho Chi Minh University of Science
Ho Chi Minh City University of Information Technology UIT.SyntaxError UIT.TimeLimit, Thang Ha, Thu Nguyen Site 6 - University of Information Technology
Hanoi University of Engineering and Technology Cache Lê Tiến Chiến, Minh Tan Nguyen, Kien Tran Site 3 - University of Engineering and Technology VNU
Hongduc University HDU Nguyen Duy Thang, The-Quyet Nguyen, Luu Nguyen Bang Site 2 - Hanoi University of Science and Technology
Nha Trang University Star Trek Vu Gia Khiem, Nguyen Anh Hai, Vo Huu Huy Site 10 - other
Vietnam Academy of Finance AOF main Khai Lang Duc, Dinh Giang, TienCuong Nguyen Site 3 - University of Engineering and Technology VNU
Ho Chi Minh City University of Science HCMUS-Illuminati Nguyễn Diệp Xuân Quang, Viet An Pham, Quang Thuc Nguyen Site 4 - Ho Chi Minh University of Science
Ho Chi Minh City University of Science HCMUS-Botcoder Trần Văn Toàn, Phạm Đức Tú, Hidden User Site 4 - Ho Chi Minh University of Science
Military Technical Academy MTA_Diamond Vipvp Quang, Quynh Nguyen Manh, Long Bui Hai Site 3 - University of Engineering and Technology VNU
Posts and Telecommunications Institute of Technology PTITHCM_ThreeWolves Thi Dai Loc, Ngọc Ẩn Phạm, Đạt Lê Duy Site 5 - Ho Chi Minh City University of Education
Thu Dau Mot University TDMU.ReactNative Xia Bui Van, Sunny Nguyen, Tran Vu Cong Hung Site 7 - Industrial University of Ho Chi Minh City
Ho Chi Minh City University of Science HSG-ichliebe_Kuroni_ Hoàng Phạm, The-Binh Nguyen Site 4 - Ho Chi Minh University of Science
Ho Chi Minh City University of Science HCMUS-WUAPWAL Lê Duy Thức, Anna Wu, Thai Xuan Dang Site 4 - Ho Chi Minh University of Science
Ho Chi Minh City University of Information Technology UIT.CDH Cuong Nguyen Quoc, Nguyen Xuan Duong, Ha Nguyen Site 6 - University of Information Technology
Ho Chi Minh City University of Information Technology UIT.BakaCF Phong Nguyen Huu, Khang Tran Dinh, Huy Nguyen Thanh Site 6 - University of Information Technology
Industrial University of Ho Chi Minh City IUH.ThreeIdiots Hieu Ta Minh, Dat Vo Vuong Thanh, Huynh Quoc Hoa Site 7 - Industrial University of Ho Chi Minh City
Industrial University of Ho Chi Minh City IUH.REJOICE Khuong Nguyen Duy, Trần Quang Triệu, VINH LE NGUYEN THANH, NGHIA TRAN MINH Site 7 - Industrial University of Ho Chi Minh City
People’s Police Academy PPA.XFactor Nguyen Xuan Linh, Mai Huu Ton, Pham Viet Duc Site 3 - University of Engineering and Technology VNU
Can Tho University PTLTT.TheForest@CTU Quynh Huynh Thi Ngoc, An Phan, Vy Đỗ Thuỵ Phương Site 9 - Can Tho University
Ho Chi Minh City University of Technology HCMUT_TEKO PLaK Khánh Nguyen, Long Nguyen Huynh, Phu Nguyen Site 4 - Ho Chi Minh University of Science
Hanoi University of Science HUS_ACM1 Nguyen Linh, Nguyễn Việt Hoàng, Quan Duong Site 1 - Posts and Telecommunications Institute of Technology
Hanoi University of Science HUS_ACM2 Cam Nhung Trinh, Trung Hieu Ha, Le Long Site 1 - Posts and Telecommunications Institute of Technology
Hanoi University of Science HUS_ACM3 Nam Tran The, Thi Hong Tran, Do Quang Nam Site 1 - Posts and Telecommunications Institute of Technology
Ho Chi Minh City University of Information Technology UIT.NeverGonnaGiveYou7Up Long Tuong, Nguyen Nhat Long, Nguyen Phu Quoc Site 6 - University of Information Technology
Ho Chi Minh City University of Information Technology UIT.3Musketeers Phuong Lo, Nguyen Phan, Quang Nguyen Site 6 - University of Information Technology
Foreign Trade University FTU Knights2 Truc An Nguyen, Quy Duc Dinh, Vu Tung Giang Nguyen Site 1 - Posts and Telecommunications Institute of Technology
FPT University FPTU Cache-hit Vũ Hồ Khánh, Nguyen Duc Quynh, Vu Hai Lam (K13_HN) Site 1 - Posts and Telecommunications Institute of Technology
Industrial University of Ho Chi Minh City IUH.OLD_YOUNG_LAZY Duy Ong Thanh, Nam Nguyen Duc, DANG DINH HOANG HAI Site 7 - Industrial University of Ho Chi Minh City
Ho Chi Minh City University of Technology HCMUT_TEKO MR.Bean Tùng Tùng, Kiet Nguyen Huu, Quang Huynh Site 4 - Ho Chi Minh University of Science
Ho Chi Minh City Pedagogical University HCMUE_AA Nguyen Hoai, Thuc Le, Adam Nguyen Site 5 - Ho Chi Minh City University of Education
Posts and Telecommunications Institute of Technology PTIT-CNH.Yiaoxu Trịnh Tân, Lê Đức Mai Hoàng, Quang Trần Nhật Site 1 - Posts and Telecommunications Institute of Technology
Foreign Trade University FTU Knights1 Nguyen Hang Giang, Nguyen Viet Duc, Nguyễn Thành Nhân Site 1 - Posts and Telecommunications Institute of Technology
People's Security Academy PSA_DiDuDuaDi Pham Van Huan, Dinh Tran Thien, Doan Hieu Nguyen Site 3 - University of Engineering and Technology VNU
Posts and Telecommunications Institute of Technology PTIT.D18CN7 Thanhlong Le, Dang Duc Long Quan, Nguyen Van Hoc Site 1 - Posts and Telecommunications Institute of Technology
Ho Chi Minh City University of Information Technology UIT.TTN Pham Thanh Thai, Thien Nguyen Ngoc, Chuong Nguyen Site 6 - University of Information Technology
Hanoi University of Engineering and Technology Mouse Pham Ngoc Hieu, Lương Hải Long, Minh Nguyen Site 3 - University of Engineering and Technology VNU
Ho Chi Minh City University of Information Technology UIT.TTL Luat Binh, Ngok Chun, Bap Bap Site 6 - University of Information Technology
Industrial University of Ho Chi Minh City IUH.NewbieC3 Chí Trung, NINH Bui Van, Tuan Nguyen Van Anh Site 7 - Industrial University of Ho Chi Minh City
Ho Chi Minh City University of Information Technology UIT.TTA Trung Tran Dinh, TUAN ANH LE, Le Tran Song Thien Site 6 - University of Information Technology
Can Tho University CTU.Ethereum Đào Công Tính, Vinh Phuc Ta Dang, Vu Voth Site 9 - Can Tho University
Telecomunications University (Vietnam) SQTT.Nha_Trang02 Linh Nguyen Ba Nhat, Thinh Huynh Tan, Cu Chung Site 10 - other
Banking Academy of Vietnam BAV_Young Buffalo Lê Văn Phúc, Nguyễn Thị Minh, Vũ Văn Duy Site 1 - Posts and Telecommunications Institute of Technology
Telecomunications University (Vietnam) SQTT.Nha_Trang01 Trung Nguyen Thanh, Lam Nguyen Son, Nông Tuấn Site 10 - other
Hanoi Open University HOU-Acceptors Dat Pham, Đinh Công Sơn, Pham Cong Chien Site 2 - Hanoi University of Science and Technology
Ho Chi Minh City University of Technology HCMUT_TEKO OnlyBoys Thanh Truong Cong, Duy Tran, Binh Tran Site 4 - Ho Chi Minh University of Science
Da Nang University of Architecture DAU.Team01 Chí Trần Thiện, Nhat Nguyen Cong, Bao Pham Ngoc Site 8 - University of Science and Technology - The University of Danang
University of Da Nang BKDN.Pending Quang Hung Hoang, Linh Phan Quang, Nhien Tran Site 8 - University of Science and Technology - The University of Danang
Thái Nguyên University ICTU Gaoranger Tran Binh Minh, Hanh Luu Dac, Manh Vu Dinh Site 1 - Posts and Telecommunications Institute of Technology
Can Tho University CTU.Mix Bình Đặng, Khoi Tran, Tu Huu Duc Site 9 - Can Tho University
Ho Chi Minh City International University HCMIU_WildWeasel Tohka Yatogami, Quang Cap, Nguyễn Lê Nguyễn Site 4 - Ho Chi Minh University of Science
Vinh University KC HOANG LE, Tran Khai Site 5 - Ho Chi Minh City University of Education
Banking Academy of Vietnam BAV_01 Trang Đoàn, Thu Hoàng, Ngọc Đinh Site 1 - Posts and Telecommunications Institute of Technology
FPT University FPTU ECHONET-Lite Nguyen Cao Phong, Duong Tri Tin, Tuan Khoi Site 9 - Can Tho University
Thuyloi University TLU.MiTomTrung Trương Tuấn Dũng, Nhung Tuong Thi Hong, Quyet Le Site 1 - Posts and Telecommunications Institute of Technology
Hanoi University of Science Cc Huy Le, Diem Vu, Cong Vu Ba Site 3 - University of Engineering and Technology VNU
Hanoi University of Science and Technology BK.AAA Thành Long Nguyễn, Duc Nhi Vu, Tùng Thanh Site 2 - Hanoi University of Science and Technology
Posts and Telecommunications Institute of Technology PTIT-CTP Dương Đào, Huy Phạm Xuân, Feng Zheng Zhein Site 3 - University of Engineering and Technology VNU
FPT University FPTU Glueviz Phat Phan Tan, Lý Dương, Pham Quoc Nghi Site 9 - Can Tho University
Eastern International University CDK Khánh Nguyễn Tiến, Nguyễn Hùng Cường, Nguyễn Đại Dương Site 6 - University of Information Technology
University of Da Nang UED.RYAN Tran Viet Phuoc, Thai Thi Thanh Thuy, Nguyen Phan Minh Thu Site 8 - University of Science and Technology - The University of Danang
Ho Chi Minh City University of Technology HCMUT_TEKO Sparta Tri Nguyen Pham Minh, Tran Hoang Viet, Khoa Lu Anh Site 4 - Ho Chi Minh University of Science
National University of Civil Engineering (Vietnam) NUCE MINH DANG NGUYEN, HOANG LE LAI, TRAN HAI NGUYEN Site 2 - Hanoi University of Science and Technology
FPT University FPTU Cache-miss Anh Tuấn Nguyễn, Xuan Minh Tuan Vo, Dat Do Thanh Site 4 - Ho Chi Minh University of Science
Industrial University of Ho Chi Minh City IUH.Good_Dignit Duoc Vo Minh, HA Nguyen Ngoc, PHUONG Duong Thi Mai Site 7 - Industrial University of Ho Chi Minh City
Ho Chi Minh City University of Information Technology UIT.KemMan Vu Le Hoang Phuc, Tuan Vo Van, Nguyễn Trung Anh Site 6 - University of Information Technology
Posts and Telecommunications Institute of Technology PTIT - LS2 tya Haru, Quyên Mai, Minh Lê Site 1 - Posts and Telecommunications Institute of Technology
University of Da Nang BKDN.TimeLimitExceeded Định Nguyễn Công, Ngo Van Anh Tuan, Truong Cong Khoa Site 8 - University of Science and Technology - The University of Danang
Industrial University of Ho Chi Minh City IUH.THH HUY TONG GIA, HOANG MAI NHAT, TRUNG NGUYEN TUAN Site 7 - Industrial University of Ho Chi Minh City
Ho Chi Minh City University of Information Technology UIT.ChickenDinner Nguyen Vuong, Dang Vu Quoc Minh, Khanh Moriaty Site 6 - University of Information Technology
Posts and Telecommunications Institute of Technology PTIT.Apo11o Bach Le Duy, Phung Huy, Tue Nguyen Site 1 - Posts and Telecommunications Institute of Technology
Hanoi National University of Education CSP BlueWater Pham Duc Minh, Nguyen Phuc Thang, Tran Phuong Nhi Site 3 - University of Engineering and Technology VNU
FPT University FPTU Karnaugh-map Đức Hoàng Kim, Nguyễn Hồng Thủy, Trang Thuy Do Site 1 - Posts and Telecommunications Institute of Technology
Ho Chi Minh City University of Technology HCMUT_TEKO DKA Nguyen Dat, Nguyen An, Khang Nguyen Site 4 - Ho Chi Minh University of Science
Ho Chi Minh City University of Science HCMUS-Dopamine Lam Nguyen Hy Hoai, Tuan Ho Nguyen Hai, Quoc Cuong Tran Site 4 - Ho Chi Minh University of Science
Ho Chi Minh City University of Science HCMUS-ThreeVillain Hao Dao Anh, Minh Nguyen Ha, Khoi Nguyen Nhat Minh Site 4 - Ho Chi Minh University of Science
Hanoi University of Science and Technology BK.NPHard Hidden User, Vu Quoc Hien, Dang Tran Hai Site 2 - Hanoi University of Science and Technology
Ho Chi Minh City University of Science HCMUS-Whatever Huu-Dac Le-Tran, Hoang Nhat Anh Pham, Khanh-Toan Nguyen Site 5 - Ho Chi Minh City University of Education
Ho Chi Minh City University of Science HCMUS-Comeback Minh Le, Hoang Minh Huy, Truong Hai Nguyen Site 4 - Ho Chi Minh University of Science
Posts and Telecommunications Institute of Technology PTITHCM_Ravenclaw Prince William, Minato, HOT TV Site 5 - Ho Chi Minh City University of Education
Can Tho University CTU.TTP Nguyen Le Hoang Trung B1805930, Phat Nguyen, Thang Nguyen Site 9 - Can Tho University
Ho Chi Minh City Pedagogical University HCMUE_BB Cuong Huynh, Bang Minh Kiệt, Pham Hung Site 5 - Ho Chi Minh City University of Education
Banking Academy of Vietnam BAV_Gold Hoai Nguyen, Vũ Quang Thưởng, Nguyễn Thanh Dương Site 1 - Posts and Telecommunications Institute of Technology
Hanoi University of Science Dd Khoa Pham, Manh Dinh, Phuc Nguyen Site 3 - University of Engineering and Technology VNU
Ho Chi Minh City University of Science HCMUS-Chicken Thanh Tung Nguyen, Huy Nguyen Ngoc Minh, Huu Duc Trinh Site 4 - Ho Chi Minh University of Science
Hanoi University of Industry HaUI.FeelHappy Khiem Le Dinh, Tung Nguyen Sy, Nam Chu Duong Phuong Site 3 - University of Engineering and Technology VNU
Ho Chi Minh City University of Transport UT2 Pham Anh Kiet, Tran Nguyen, Duong Ngoc Hiep Site 7 - Industrial University of Ho Chi Minh City
Military Technical Academy VnArmy Nguyễn Mạnh Thiên, Tran Dinh Oanh, Long Do Site 3 - University of Engineering and Technology VNU
Ho Chi Minh City University of Science HCMUS-Annihilation San Cao Thế, Phú Thịnh Phạm Hoài, Hoang Phong La Site 4 - Ho Chi Minh University of Science
Tien Giang University TGU-3 Tấn Chí Lâm, Black Diamond, Gia Phat Site 10 - other
Hanoi National University of Education CSP Abcz Nghiem Minh Hieu, Pham Hoang Hai, Nguyen Tran Nhat Quoc Site 3 - University of Engineering and Technology VNU
People's Security Academy PSA_3ga Nguyen Van Nghia, Bui Quang Tuan, Hoang Huy Hoang Site 3 - University of Engineering and Technology VNU
Ho Chi Minh City University of Information Technology UIT.LeeTuLam Ta QuangTu, Nguyen Lam, Anh Lee Site 6 - University of Information Technology
University of Da Nang BKDN.CompilationError Đỗ Tuấn Sơn, Nguyen Quang, Khoi Phan Dinh Site 8 - University of Science and Technology - The University of Danang
Hanoi University of Engineering and Technology Case Đức Anh, Jack Kidu, Chien Nguyen Site 3 - University of Engineering and Technology VNU
Hanoi University of Industry HaUI.MiuXinhhh Yen Pham Thi Hai, Tài Phùng Thế, Phạm Quang Trung Site 3 - University of Engineering and Technology VNU
Ho Chi Minh City University of Information Technology UIT.TMT Tri Huynh, Thang Nguyen, Minh Phan Site 6 - University of Information Technology
People’s Police Academy PPA.Polhub Nguyen Thanh Quang, Hoang Duy Linh, Tran Hai Duong Site 3 - University of Engineering and Technology VNU
Electric Power University EPU_IT Tran Thi Dieu Ninh, Thanh Dang Cong, Duy Nguyen Ngoc Site 3 - University of Engineering and Technology VNU
Ho Chi Minh City University of Science LHP-Team2 Ngân Lam, Thao-Ly Nguyen-Thanh, Ngan-Truc Le-Vu Site 4 - Ho Chi Minh University of Science
Hanoi University of Engineering and Technology Mainboard Long Hoàng, DucThang Nguyen, Đại Nguyễn Site 3 - University of Engineering and Technology VNU
Da Nang University of Economics due 2 Phu Nguyen An, Vo Thi Vui, Pham Manh Site 8 - University of Science and Technology - The University of Danang
Hanoi National University of Education CSP Newbie Nguyen Dang Quan, Vu Van Long, Tran Son Viet Site 3 - University of Engineering and Technology VNU
University of Da Nang SICT-Inno Nguyễn Bảo Minh Hoàng, Phan Hung, Nhat Truong Tien Site 8 - University of Science and Technology - The University of Danang
Ho Chi Minh City University of Science LHP-Team1 Mạnh Nguyễn Đức, Hidden User, Đk Nguyễn Site 4 - Ho Chi Minh University of Science
Industrial University of Ho Chi Minh City IUH.HASAGI Nguyen Vo Minh, Luu Phan Dang, MAN HUYNH TRONG Site 7 - Industrial University of Ho Chi Minh City
Industrial University of Ho Chi Minh City IUH.ComeBack Thanh Nguyen Duong, Huy Pham Quoc, LONG Truong Nhat Site 7 - Industrial University of Ho Chi Minh City
Hanoi University of Science and Technology NP_Tran Tran Hieu, Hiệp Trần Cốc, Tran Viet Site 2 - Hanoi University of Science and Technology
Nha Trang University Star War To Phuoc Thai, Nguyen Minh Hoang, Kieu Viet Long Site 10 - other
Ho Chi Minh City University of Science HCMUS-ded Cường Nguyễn, Lê Đình Hải, Nhat Minh Khau Dang Site 4 - Ho Chi Minh University of Science
Ho Chi Minh City Pedagogical University THPT_LTV_TPQ Quynh Vu Minh, Thang Tran Quoc, Nguyen Phung Site 5 - Ho Chi Minh City University of Education
University of Da Nang LQD Pilot Quý Lê Tăng Phú, Minh Hiếu Đặng Xuân, quang luu Site 8 - University of Science and Technology - The University of Danang
University of Da Nang LQD Tach Phan Ngọc Quý, NguyenTruong AnhMinh, Khoa Doan Site 8 - University of Science and Technology - The University of Danang
University of Fire Prevention (Vietnam) UFFP.two Le Huy, Ha Tran, Nguyen Nhat Site 1 - Posts and Telecommunications Institute of Technology
Hanoi University of Science Aa Hidden User, Vu Hoang Kien, Đức Minh Site 3 - University of Engineering and Technology VNU
Industrial University of Ho Chi Minh City IUH.InfinityInstinct Hai Tran Long, Duy Ngo Phuc, THIEN NGUYEN THANH Site 7 - Industrial University of Ho Chi Minh City
Ho Chi Minh City International University HCMIU_MoralCompass Testing, Nhật Chung, Nguyen Cuong Site 4 - Ho Chi Minh University of Science
Ho Chi Minh City University of Science HCMUS-TED Phuc Nguyen Dinh Thien, Hoai Nam Nguyen, Phan Duy Trung Hieu Site 5 - Ho Chi Minh City University of Education
Huế University of Science EzGame Bang Nguyen Thanh, Man Ha Xuan, Cuong Nguyen Site 8 - University of Science and Technology - The University of Danang
University of Da Nang BKDN.RuntimeError Truong Quang Hung, Tan Ý Huỳnh, Xuan Minh Son Dang Site 8 - University of Science and Technology - The University of Danang
Ho Chi Minh City University of Information Technology UIT.JFM Duy Tran Hoan Duc, Thanh Pham, An Võ Site 6 - University of Information Technology
Ho Chi Minh City University of Science HCMUS-Calculator Ly Dao, Quoc Khanh Tran, Luan Pham Kha Site 4 - Ho Chi Minh University of Science
Hanoi University of Science and Technology CHY DePrEsSiOn Phú Quốc Trung, Khanh Nguyen Nam, Thùy Dương Trần Site 3 - University of Engineering and Technology VNU
People's Police University of Technology and Logistics PPUTL_Durian Huy Nguyen Van, Hoai Nam Nguyen, Anh Tu Site 2 - Hanoi University of Science and Technology
Posts and Telecommunications Institute of Technology PTITHCM_Amigos Gia Huy Nguyễn, mducptit, Võ Minh Đức Site 5 - Ho Chi Minh City University of Education
Hanoi University of Engineering and Technology Registers Huy Đặng Quang, Michiru Hyodo, Nguyễn Minh Quân Site 3 - University of Engineering and Technology VNU
Da Nang University of Architecture DAU.Zeroes Tran Tien, Hieu Truong Van, Ty Nguyen Dinh Site 8 - University of Science and Technology - The University of Danang
University of Da Nang UED.RUNTIME Phan Minh Hải, Hoàng Nguyễn Đức, Hanh Nguyen Site 8 - University of Science and Technology - The University of Danang
Thu Dau Mot University TDMU.NodeJS Hoàng Quang Thái, Triet Nguyen Pham Minh, Ly Tuong Huy Site 7 - Industrial University of Ho Chi Minh City
University of Da Nang SICT-Dev Mai VanQuang, Phan Hai, Khánh Nguyen Site 8 - University of Science and Technology - The University of Danang
Thang Long University TLUHaNam Trường Đô La, pham tien dat, Tien Nghe Site 1 - Posts and Telecommunications Institute of Technology
Ho Chi Minh City University of Information Technology UIT.Tuesday An Hung, Thinh Le, Nguyen Nhat Hung Site 6 - University of Information Technology
Hanoi University of Engineering and Technology GPU Phạm Nguyễn Ngọc Biên, Thiên Anh Vũ Thị, Nguyễn Thành Nam Site 3 - University of Engineering and Technology VNU
Vietnam Maritime University VMU_OCEAN La Hieu, Nguyen Doan, Son Pham Site 10 - other